نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: بازخوانی چگونگی تعاملات پیامبر‌ (ص) با غیرمسلمانان


صفحات: 29-53

DOI: 10.22067/history.v47i12.56413

چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث در سیره رسول خدا‌‌ (ص) چگونگی تعامل آن حضرت با غیرمسلمانان است. تأمل و واکاوی در زندگی پیامبر‌ (ص) نشان می‌دهد که وی ضمن پذیرش حقوق غیرمسلمانان، به‌ویژه اهل کتاب، هیچ‌گاه از مهرورزی و عدالت در حق آنان دریغ نورزید و اصل را در این‌ باره بر منطق و گفتگو، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌گستری، و همکاریهای مشترک بنا نهاد. او ضمن مدارا با کافران و حمایت از مراکز دینی اهل کتاب، هیچ‌کس را مجبور به تغییر دین خویش و پذیرش اسلام نساخت، هرچند در معرفی هوشمندانه اسلام و جذب مردم به آن، از همه ابزارهای عاطفی و عقلانی و جز آن، استفاده نموده، در این راه سنگ تمام گذارد. به‌علاوه آن حضرت در حوزه‌هایی چون انعقاد پیمان‌نامه‌ها، بهره‌وری از نخبه‌گان و کارشناسان، دادوستد با کافران، پذیرش کمک‌های غیرمسلمانان، احترام به سفیران و فرستادگان، و دیگر حوزه‌های مرتبط، ضمن پذیرش و تأکید بر اصل این موارد، حدود و ثغور آن را نیز مشخص نمود و اصول و قواعد ماندگاری را در این باب از خود برجای نهاد.

کلمات کلیدی:   رسول خدا‌‌ (ص); کافران; غیرمسلمانان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 25

بازدید: 31

تاریخ دریافت: 1395/03/12 , تاریخ پذیرش: 1395/08/03 , تاریخ انتشار: 1396/03/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )