نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ منع برده فروشی در عصر قاجار به روایت اسناد چکیده   PDF
نرگس علیپور
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ آغاز تاریخ‌نگاری محلی ایران چکیده   PDF
عبدالرحیم قنوات , محمد علی چلونگر , مرتضی نورایی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ سامانیان و نقبای حسینی نیشابور چکیده   PDF
محمدعلی کاظم بیگی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ تأثیـر اوضاع سـرزمین دیلم و علویان طبرسـتان بر ظهور آل بویه با تأکید بر پیش زمینه‌های اقتصادی چکیده   PDF
علی یحیایی , علی اکبر کجباف , فریدون اللهیاری
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ طراز در تمدن اسلامی (از تأسیس تا عصر ممالیک) چکیده   PDF
عبدالله همتی گلیان
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی کتاب مفقود مَعالم العِترة النبویه جُنابَذی (د ۶۱۱) چکیده   PDF
منصور داداش نژاد
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعۀ عصر تیموری چکیده   PDF
وحید عابدین پور , فریدون اللهیاری , معصومه سمائی دستجردی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ نقش زیاد بن عبید در تکمیل تشکیلات اداری امویان چکیده   PDF
هانیه بیک , عباسعلی تفضلی , مهدی جلیلی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تشیع در بیهق زمینه های سیاسی- اقتصادی (سده های ۳-۷ق) چکیده   PDF
محمدعلی کاظم بیگی , مرتضی دانشیار
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ غَلابی و روایات بازمانده از او چکیده   PDF
محمدعلی چلونگر
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تأملاتی تاریخی درباره نهم ربیع چکیده   PDF
مسلم نجفی , هادی وکیلی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ آنالیز داده‌های رصدی و پارامترهای سیّاره‌ای محیی‌الدّین مغربی در رصدخانة مراغه (بررسی موردی پارامترهای ساختاری مدار سیّارة زحل) چکیده   PDF
سیدمحمد مظفری , غلامحسین رحیمی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تحولات اجتماعی یهودیان کاشان در عصر قاجار چکیده   PDF
حسین حیدری , علی فلاحیان وادقانی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ نقد و بررسی مباحث تاریخی نامه ۳۶ در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه چکیده   PDF
علی اکبر عباسی , محمدعلی چلونگر
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها» چکیده   PDF
عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات , مهرداد صدقی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری چکیده   PDF
سیده نرگس تنهایی , عبدالرحیم قنوات , مریم معزی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ الحاکم فاطمی و ذمیان قبطی چکیده   PDF
معصومعلی پنجه , محمد علی کاظم بیگی , هادی عالم زاده
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ اندیشۀ تکفیری در بستر تاریخ ریشه‎ها و راه‌های علاج آن چکیده   PDF
محمود توکلیان اکبری , محمد تقی فخلعی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ اوزون حسن آق قویونلو و غزا علیه گرجیان در گیر و دار کشمکش با سلطان محمد فاتح چکیده   PDF
فرهاد پوریانژاد
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب چکیده   PDF
زینب فضلی , سید احمد رضا خضری
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بازخوانی چگونگی تعاملات پیامبر‌ (ص) با غیرمسلمانان چکیده   PDF
اکبر احمدپور
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بازکاوی روش فقهی محقق حلی در استناد به سیره رسول خدا (ص) چکیده   PDF
منصور داداش نژاد , مرضیه سادات هاشمی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی روابط صفویه و شروان‌شاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی (۹۹۵-۹۳۰ ق) چکیده   PDF
جهانبخش ثواقب , غلامرضا ذوالفقاری
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی روایات کشتار تیمور در سبزوار چکیده   PDF
سعید نظری
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران چکیده   PDF
مهدی حسن زاده , پیمان ابوالبشری
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی مهدویت در دولت برغَواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف چکیده   PDF
زینب علیزاده جورکویه , فاطمه جان احمدی , عبدالحسین کلانتری
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان چکیده   PDF
مصطفی پیرمرادیان , فرشته بوسعیدی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه با تکیه بر طریقت های آسیای صغیر چکیده   PDF
نصرالله پورمحمدی املشی , عبدالرفیع رحیمی , محمد بیطرفان
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی کارنامه وکیل نفس نفیس همایون در دورۀ سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب ( ۹۸۴ ـ ۹۰۷ ق /۱۵۷۷ ـ۱۵۰۲ م) چکیده   PDF
شایسته شایسته , حسین میرجعفری , اصغر فروغی ابری
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ تأثیر باورها و نگرش های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سده های چهارم تا نهم ق. چکیده   PDF
فاطمه زرگری , علی یحیایی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی چکیده   PDF
محمود توکلیان اکبری , محمد تقی فخلعی , حسین صابری
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن چکیده   PDF
عبدالمهدی رجائی , محمدعلی چلونگر , مرتضی نورائی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ تجارت برده در لوانت و تأثیر آن بر روند جنگهای صلیبی (قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری) چکیده   PDF
احمد فضلی نژاد
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر اطاعت محض اسماعیلیان با استفاده از الگوی فازی چکیده   PDF
علی اصغر سعدآبادی , عالیه کاظمی , پورعزت علی اصغر
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ تحلیل شاخصه های محلی نگاری خراسان در دوره ی معاصر چکیده   PDF
ابوالفضل حسن آبادی
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ جغرافیای تاریخی سرزمین مَکران چکیده   PDF
راضیه شجاع قلعه دختر , علی غفرانی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ جَبَرتی، تاریخ‌نگاری و بینش تاریخی ویر چکیده   PDF
عبدالله همتی گلیان
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ خالد بن یزید: نخستین کیمیاگر در تمدن اسلامی چکیده   PDF
منصور معتمدی , جهان آرا شجاع نیا
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ دارالفنون رضوی ایده‌ای برای مقابله با فعالیت های هیئت تبشیری پرس بی‌تریان در مشهد چکیده   PDF
مجتبی خلیفه , علی نجف زاده
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب چکیده   PDF
عبدالرحیم قنوات
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (۲۹۷-۳۶۲ق) چکیده   PDF
زینب فضلی , احمد بادکوبه هزاوه , علی بیات
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) چکیده   PDF
کبری نودهی , هادی وکیلی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) چکیده   PDF
حمید رضا ثنائی , علی غفرانی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ رحله های محدثان نیشابور در سده های ۳-۶ ق و پیوند آن با معیشت ایشان چکیده   PDF
حمید رضا ثنائی , احمد بادکوبه هزاوه
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ روابط سیاسی- مذهبی نزاریان قلعۀ شاهنشاه و ملوک نیمروز (۶۵۰-۶۱۰ ق) چکیده   PDF
محمدحسن الهی زاده , سیدمحمدرضا سادسی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ روضة الشهداء: از روایات مجعول تا تأثیرگذاری چکیده   PDF
مصطفی گوهری فخرآباد , محمد علی کاظم بیکی , عبدالرحیم قنوات
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور چکیده   PDF
حمید رضا ثنائی , احمد بادکوبه هزاوه
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ رویکرد سیاسی شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی از منظر متون تاریخی چکیده   PDF
محمد شورمیج
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ زندگانی دوازده امام (ع) در کتاب شواهد‌النبوة جامی چکیده   PDF
منصور داداش نژاد
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت میراث فرهنگی از منظر جایگاه مفهومی تمامیت(یکپارچگی) چکیده   PDF
سمیه بصیری , رسول وطندوست , سید محمد امین امامی , حسین احمدی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شیشه سازی شام در سده های چهارم تا ششم هجری چکیده   PDF
اعظم رحمت آبادی , مهدی جلیلی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شیوه های واکنش و مخالفت علمای شیعه با فعالیت هیات تبشیری پرس بی تریان در مشهد طی سال های ۱۳۰۱-۱۳۰۹شمسی چکیده   PDF
علی نجف زاده , محمد حسن الهی زاده
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ طرحی برای بررسی خاستگاه‌ها و ریشه‌های فتوت در ایران چکیده   PDF
منصور معتمدی , فرزانه باخدا
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ علل استمرار حکومت آل دابویه درطبرستان چکیده   PDF
هوشنگ خسروبیگی , آسیه ایزدیار پیربستی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ فرهنگ بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهای اسلامی چکیده   PDF
علی غفرانی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ قحط و غلای ۱۲۸۸ق در خراسان: زمینه، روند و تبعات اقتصادی چکیده   PDF
مرتضی دانشیار , محمدعلی کاظم بیکی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ قیام ابوعیسی اصفهانی علیه امویان در سدۀ دوم هجری چکیده   PDF
سیده فاطمه زارع حسینی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ قیام شیخ بهاءالدین اِستیری و ضعف مبانی دینی و اخلاقی مشروعیت صفویان چکیده   PDF
علی اكبر جعفری
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ مسجد شاه مشهد و کتیبه های آن چکیده   PDF
محمد حسن الهی زاده , کبری محمد دوست لشکامی , علی نجف زاده
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ ممالیک قریش؛ بررسی گفتمان قریش در برابر جریان ردّه چکیده   PDF
یونس حق پناه , عباس طالب‌زاده شوشتری , عباس عرب
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ منابع درآمد مالی امویان در خراسان چکیده   PDF
مریم سعیدیان جزی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (بررسی موردی رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با امیران و وزیران تیموری) چکیده   PDF
مریم اورعی قدیری , عبدالرحیم قنوات , جواد عباسی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ نام‌‌گذاری در سیره رسول خدا(ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت‌بخشی چکیده   PDF
اکبر احمدپور
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ نظریه‌پردازان فرهنگ استخاره چکیده   PDF
حامد خانی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول چکیده   PDF
طلعت ده پهلوانی , حسن زندیه
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول چکیده   PDF
حسن زندیه , طلعت ده پهلوانی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ نقش فرهنگ عمومی ایرانیان ‌در‌ تسهیل مسافرت در سده‌های ۳ و ۴ هجری چکیده   PDF
فاطمه اورجی , علی اصغر چاهیان
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ نقش مدارس و اسلام مدرسی در سیاست مذهبی دولت عثمانی (مطالعه موردی: دوره شکل‌گیری تا پایان دوره مراد اول) چکیده   PDF
مهدی عبادی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام؛ بررسی موردی شرح حال امام علی (ع) در کتاب الطبقات الکبری چکیده   PDF
محمدعلی کاظم بیکی , مصطفی گوهری فخرآباد
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم (با تکیه بر وقفنامه‌های اداره اوقاف خراسان رضوی وآستان قدس رضوی) چکیده   PDF
اسدااله نیک مهر , هادی وکیلی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ وجوه افتراق و اشتراک قیام های خوارج در سیستان و عراق در دورة اموی چکیده   PDF
سید احمد عقیلی , جواد بهرامی نیا
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ وضعیت علوم غریبه پس از حمله مغول بررسی موردی آثار ملاحسین واعظ کاشفی چکیده   PDF
مصطفی گوهری فخرآباد , محمدعلی کاظم بیکی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ کدخدا در دوره قاجاریه چکیده   PDF
نرگس صالح نژاد , علی یحیایی , پیمان ابوالبشری
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ یادکرد از حسین بن روح نوبختی در منابع کهن (سده‌های ۴ تا ۸ هجری) چکیده   PDF
طاهره عظیم زاده
1 - 74 (74)