پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 آغاز تاریخ‌نگاری محلی ایران عبدالرحیم قنوات , محمد علی چلونگر , مرتضی نورایی چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 سامانیان و نقبای حسینی نیشابور محمدعلی کاظم بیگی چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 تأثیـر اوضاع سـرزمین دیلم و علویان طبرسـتان بر ظهور آل بویه با تأکید بر پیش زمینه‌های اقتصادی علی یحیایی , علی اکبر کجباف , فریدون اللهیاری چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 طراز در تمدن اسلامی (از تأسیس تا عصر ممالیک) عبدالله همتی گلیان چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 بررسی کتاب مفقود مَعالم العِترة النبویه جُنابَذی (د 611) منصور داداش نژاد چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعۀ عصر تیموری وحید عابدین پور , فریدون اللهیاری , معصومه سمائی دستجردی چکیده
دوره 42 شماره 1: شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 نقش زیاد بن عبید در تکمیل تشکیلات اداری امویان هانیه بیک , عباسعلی تفضلی , مهدی جلیلی چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 تشیع در بیهق زمینه های سیاسی- اقتصادی (سده های 3-7ق) محمدعلی کاظم بیگی , مرتضی دانشیار چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 غَلابی و روایات بازمانده از او محمدعلی چلونگر چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 تأملاتی تاریخی درباره نهم ربیع مسلم نجفی , هادی وکیلی چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 آنالیز داده‌های رصدی و پارامترهای سیّاره‌ای محیی‌الدّین مغربی در رصدخانة مراغه (بررسی موردی پارامترهای ساختاری مدار سیّارة زحل) سیدمحمد مظفری , غلامحسین رحیمی چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 تحولات اجتماعی یهودیان کاشان در عصر قاجار حسین حیدری , علی فلاحیان وادقانی چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 منع برده فروشی در عصر قاجار به روایت اسناد نرگس علیپور چکیده
دوره 42 شماره 2: شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1389 نقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36 در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه علی اکبر عباسی , محمدعلی چلونگر چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 Early Muslims in America Abbas Aghdassi چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها» عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات , مهرداد صدقی چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 آرای تربیتی ابوالحسن قابسی درآمدی بر مبانی فکری و زمینه های اجتماعی حمید محیب ازغندی , مهدی جلیلی چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری سیده نرگس تنهایی , عبدالرحیم قنوات , مریم معزی چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه‌های باستانی- تاریخی (رویکرد فازی) حمید ضرغام بروجنی , فاطمه عزیزی چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 الحاکم فاطمی و ذمیان قبطی معصومعلی پنجه , محمد علی کاظم بیگی , هادی عالم زاده چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 اندیشۀ تکفیری در بستر تاریخ ریشه‎ها و راه‌های علاج آن محمود توکلیان اکبری , محمد تقی فخلعی چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 اوزون حسن آق قویونلو و غزا علیه گرجیان در گیر و دار کشمکش با سلطان محمد فاتح فرهاد پوریانژاد چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 بازخوانی ارتباط محمد بن مسلم بن شهاب زهری با خلفای اموی محمد تقوی , مهدی مجتهدی چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب زینب فضلی , سید احمد رضا خضری چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 بازخوانی چگونگی تعاملات پیامبر‌ (ص) با غیرمسلمانان اکبر احمدپور چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 بازکاوی روش فقهی محقق حلی در استناد به سیره رسول خدا (ص) منصور داداش نژاد , مرضیه سادات هاشمی چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 بررسی روابط صفویه و شروان‌شاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی (995-930 ق) جهانبخش ثواقب , غلامرضا ذوالفقاری چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 بررسی روایات کشتار تیمور در سبزوار سعید نظری چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران مهدی حسن زاده , پیمان ابوالبشری چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 بررسی مضمونی نگاره‌های نسخۀ فالنامه تهماسبی شاهکار هنر شیعی عصرصفوی علیرضا مهدی زاده چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 بررسی مهدویت در دولت برغَواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف زینب علیزاده جورکویه , فاطمه جان احمدی , عبدالحسین کلانتری چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 بررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان مصطفی پیرمرادیان , فرشته بوسعیدی چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه با تکیه بر طریقت های آسیای صغیر نصرالله پورمحمدی املشی , عبدالرفیع رحیمی , محمد بیطرفان چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 بررسی کارنامه وکیل نفس نفیس همایون در دورۀ سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب ( 984 ـ 907 ق /1577 ـ1502 م) شایسته شایسته , حسین میرجعفری , اصغر فروغی ابری چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 تأثیر باورها و نگرش های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سده های چهارم تا نهم ق. فاطمه زرگری , علی یحیایی چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی محمود توکلیان اکبری , محمد تقی فخلعی , حسین صابری چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 تاریخ بیهق اثری ملخَّص مرتضی دانشیار چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن عبدالمهدی رجائی , محمدعلی چلونگر , مرتضی نورائی چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 تجارت برده در لوانت و تأثیر آن بر روند جنگهای صلیبی (قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری) احمد فضلی نژاد چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر اطاعت محض اسماعیلیان با استفاده از الگوی فازی علی اصغر سعدآبادی , عالیه کاظمی , پورعزت علی اصغر چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 تحلیل شاخصه های محلی نگاری خراسان در دوره ی معاصر ابوالفضل حسن آبادی چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 ثغور اندلس و کارکردهای آنها عبدالله همتی گلیان چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 جغرافیای تاریخی سرزمین مَکران راضیه شجاع قلعه دختر , علی غفرانی چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 جَبَرتی، تاریخ‌نگاری و بینش تاریخی ویر عبدالله همتی گلیان چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 حفاظت و میراث فرهنگی از منظر فرهنگ، رویکردی نقادانه آصفه میرنیام , حسین احمدی , مرضیه پیراوی ونک چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 خالد بن یزید: نخستین کیمیاگر در تمدن اسلامی منصور معتمدی , جهان آرا شجاع نیا چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 دارالفنون رضوی ایده‌ای برای مقابله با فعالیت های هیئت تبشیری پرس بی‌تریان در مشهد مجتبی خلیفه , علی نجف زاده چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب عبدالرحیم قنوات چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (297-362ق) زینب فضلی , احمد بادکوبه هزاوه , علی بیات چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) کبری نودهی , هادی وکیلی چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) حمید رضا ثنائی , علی غفرانی چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 رحله های محدثان نیشابور در سده های 3-6 ق و پیوند آن با معیشت ایشان حمید رضا ثنائی , احمد بادکوبه هزاوه چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 روابط سیاسی- مذهبی نزاریان قلعۀ شاهنشاه و ملوک نیمروز (650-610 ق) محمدحسن الهی زاده , سیدمحمدرضا سادسی چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 روضة الشهداء: از روایات مجعول تا تأثیرگذاری مصطفی گوهری فخرآباد , محمد علی کاظم بیکی , عبدالرحیم قنوات چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور حمید رضا ثنائی , احمد بادکوبه هزاوه چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 رویکرد سیاسی شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی از منظر متون تاریخی محمد شورمیج چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 رویکرد علماء به مشروعیت نهاد سلطنت؛ مطالعه موردی روزگار فتحعلی شاه قاجار سارا موسوی , بهنام علمی نصیر آباد چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 زندگانی دوازده امام (ع) در کتاب شواهد‌النبوة جامی منصور داداش نژاد چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 سنت کتاب آرایی ایرانی و توسعه آن در آسیای صغیر در دوره میانه فرزانه فرخ فر چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت میراث فرهنگی از منظر جایگاه مفهومی تمامیت(یکپارچگی) سمیه بصیری , رسول وطندوست , سید محمد امین امامی , حسین احمدی چکیده
دوره 43 شماره 2: شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 شیشه سازی شام در سده های چهارم تا ششم هجری اعظم رحمت آبادی , مهدی جلیلی چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 شیوه های واکنش و مخالفت علمای شیعه با فعالیت هیات تبشیری پرس بی تریان در مشهد طی سال های 1301-1309شمسی علی نجف زاده , محمد حسن الهی زاده چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 طبقات‌نگاری، شیوه ای از تاریخ نگاری اسلامی و تأثیرپذیری از ساختارهای اجتماعی سید ابوالفضل رضوی , اسماعیل رضایی برجکی چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 طرحی برای بررسی خاستگاه‌ها و ریشه‌های فتوت در ایران منصور معتمدی , فرزانه باخدا چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 علل استمرار حکومت آل دابویه درطبرستان هوشنگ خسروبیگی , آسیه ایزدیار پیربستی چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 فرهنگ بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهای اسلامی علی غفرانی چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 قحط و غلای 1288ق در خراسان: زمینه، روند و تبعات اقتصادی مرتضی دانشیار , محمدعلی کاظم بیکی چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 قیام ابوعیسی اصفهانی علیه امویان در سدۀ دوم هجری سیده فاطمه زارع حسینی چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 قیام شیخ بهاءالدین اِستیری و ضعف مبانی دینی و اخلاقی مشروعیت صفویان علی اكبر جعفری چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 مسجد شاه مشهد و کتیبه های آن محمد حسن الهی زاده , کبری محمد دوست لشکامی , علی نجف زاده چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 مشروعیت توأمان یا چندگانگی مشروعیت در حکومت‌های ایران دوره اسلامی (از طاهریان تا سقوط خوارزمشاهیان) عبدالله ساجدی , هوشنگ خسروبیگی چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 مطالعه اجزای کالبدی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع کرمان براساس کاربرد عناصر بصری ریحانه بیرامی , فرزانه فرخ فر چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 ممالیک قریش؛ بررسی گفتمان قریش در برابر جریان ردّه یونس حق پناه , عباس طالب‌زاده شوشتری , عباس عرب چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 منابع درآمد مالی امویان در خراسان مریم سعیدیان جزی چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (بررسی موردی رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با امیران و وزیران تیموری) مریم اورعی قدیری , عبدالرحیم قنوات , جواد عباسی چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 مواضع مدرسیان عثمانی در قبال مسألة تشیع در آناتولی و یورش یاووز سلیم به ایران مهدی عبادی چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 مواضع مسلمانان شبه قاره هند در برابر تشکیل پادشاهی سعودی و فرقه وهابیت در نیمه نخست سده 20 فرهاد حاجری چکیده
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 نام‌‌گذاری در سیره رسول خدا(ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت‌بخشی اکبر احمدپور چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 نحوه تعامل رسول خدا (ص) با منافقان مدینه علی صباغیان , سهیلا پیروز فر , مصطفی گوهری چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 نزاع دیوانیان و نظامیان در اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی مصطفی گوهری فخرآباد , عبدالرحیم قنوات چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 نظریه‌پردازان فرهنگ استخاره حامد خانی چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 نقد و تحلیل رویکرد محققان در ادعای شکل‌گیری فرقه مؤمن شاهی معصومه خورشیدی , عبدالله ناصری طاهری , سینا فروزش چکیده
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول طلعت ده پهلوانی , حسن زندیه چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول حسن زندیه , طلعت ده پهلوانی چکیده
دوره 45 شماره 1: شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 نقش فرهنگ عمومی ایرانیان ‌در‌ تسهیل مسافرت در سده‌های 3 و 4 هجری فاطمه اورجی , علی اصغر چاهیان چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 نقش فقهای مالکی و مُوَلدون در شورش رَبَض در اندلس بر اساس نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون زینب علیزاده جورکویه چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 نقش مدارس و اسلام مدرسی در سیاست مذهبی دولت عثمانی (مطالعه موردی: دوره شکل‌گیری تا پایان دوره مراد اول) مهدی عبادی چکیده
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام؛ بررسی موردی شرح حال امام علی (ع) در کتاب الطبقات الکبری محمدعلی کاظم بیکی , مصطفی گوهری فخرآباد چکیده
دوره 49 شماره 2: شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1396 نگاه رازی به عقل و نقش آن در جهان بینی علمی وی سعید نظری , ایرج نیک سرشت , ولی الله برزگر کلیشمی چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 نگرش قبیله‌ای ترکمانان سلجوقی و تقابل آن با الگوی ملکداری ایرانی محسن مرسلپور چکیده
دوره 45 شماره 2: شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم (با تکیه بر وقفنامه‌های اداره اوقاف خراسان رضوی وآستان قدس رضوی) اسدااله نیک مهر , هادی وکیلی چکیده
دوره 49 شماره 1: شماره پیاپی ۹8، بهار و تابستان 1396 واکاوی تاریخی و انتظام زمانمند ارزش ها در حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی با استناد به آراء اندیشمندان و اسناد جهانی صمد سامانیان , مهدی حجت , عادله محتشم چکیده
دوره 46 شماره 2: شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 وجوه افتراق و اشتراک قیام های خوارج در سیستان و عراق در دورة اموی سید احمد عقیلی , جواد بهرامی نیا چکیده
دوره 47 شماره 2: شماره پیاپی 95، پاییز و زمستان 1394 وضعیت علوم غریبه پس از حمله مغول بررسی موردی آثار ملاحسین واعظ کاشفی مصطفی گوهری فخرآباد , محمدعلی کاظم بیکی چکیده
دوره 48 شماره 1: شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 پارچه بافی در دوره تیمور (مطالعه موردی پارچه های بکار رفته در تزیین چادر مراسم طوی) مصطفی لعل شاطری , محمد علی رجبی چکیده
دوره 48 شماره 2: شماره پیاپی ۹7، پاییز و زمستان ۱۳۹5 پژوهشی در دانش بومی کشاورزی ایران با تکیه بر سه کتاب باقی مانده از قرن دهم هجری علی غفرانی , مهناز موسوی مقدم چکیده
دوره 44 شماره 1: شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1391 کدخدا در دوره قاجاریه نرگس صالح نژاد , علی یحیایی , پیمان ابوالبشری چکیده
دوره 44 شماره 2: شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 یادکرد از حسین بن روح نوبختی در منابع کهن (سده‌های 4 تا 8 هجری) طاهره عظیم زاده چکیده
1 الی 25(از مجموع 98 مورد)