اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                     

10

تعداد شماره‌ها                   

20

تعداد  مقالات منتشر شده

128

تعداد مقالات پذیرفته شده

130

درصد پذیرش

13

تعداد مقالات رد شده      

 802

درصد عدم پذیرش 

 79

نحوه ورود به سامانه نشریه

کاربران محترم نشریه علمی تاریخ و فرهنگ چنانچه برای ورود به نشریه با خطایی مواجه شدید از قسمت ورود به سامانه رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام! را کلیک کنید تا رمز عبور بازنشانی شود و از طریق ایمیل برایتان ارسال شود.

با سپاس از همراهی شما

شماره جاری: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 103، پاییز و زمستان 1398، صفحه 266-1 

4. قبله‌یابی بر اساس نجوم عامیانه در اندلس

صفحه 94-71

10.22067/jhc.v51i2.84340

فاطمه رضایی؛ یونس فرهمند؛ موسی اکرمی؛ قنبر علی رودگر


5. آسیب‌شناسی مطالعات دربارۀ مناصب حکومتی عصر نبوی

صفحه 118-95

10.22067/jhc.v51i2.86704

سیده رقیه سیدی جربندی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ محمدعلی خالدیان


11. عوامل محیطی مؤثر بر تحولات ساختاری نقاشی نوگرای ایران (1357ـ1390ش)

صفحه 244-215

10.22067/jhc.v51i2.82106

سید علی سیدانی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ سید محسن علوی نژاد؛ محمد درویشی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-706X
شاپا الکترونیکی
2538-4341

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان